top of page
wooooooooooooo.jpg

Historien til Vennvassbu

Vennvassbu er 17. Oslo Kampianerne sin speiderhytte. Speidergruppa ble stiftet i 1919, og mødrene i gruppa ville gjerne at speiderne skulle få en hytte. Gjennom inntekter fra basarer og god dugnadsånd, sto vennvassbu klar i 1934. Under krigen i 1941, ble vennvassbu okkupert av tyskerne.

Når speideren ble kastet ut av speiderhytta si, tenkte de at den store bjella, den skulle i hvertfall ikke tyskene få. De gravde den derfor ned i myra. Den ble aldri funnet igjen. 

Når krigen var over, 8. mai 1845, fikk speiderne hytta si tilbake. Den var utsatt for mye hærverk og skade etter tyskene, så det var et stort arbeid å reparere speiderhytta. 

I 1984 brant hytta ned til grunnmuren. Dette ble oppdaget av noen speidere som var på tur. Gjennoppbyggingen startet, og den nye hytta sto klar i 1985. Nå har hytta også fått en gapahuk, så den kan romme enda flere speidere. 

Vennvassbu: Who We Are
bottom of page