wooooooooooooo.jpg

Vennvassbu

Vennvassbu, eller v'bu som den også blir kalt, er 17.oslo Kampianerne sin speiderhytte. Den ligger ved Vennervann i Lillomarka. Hytta har vært turmål for mange minnerike turer for speiderne våre.